fbpx

Szkolenie specjalistyczne Kettlebell

Functional Power Training

Program:

  • podstawowe i zaawansowane ćwiczenia z zastosowaniem KETTLEBELL
  • ćwiczenia mobilizacji i stabilizacji
  • kształtowanie siły eksplozywnej w treningu plyometrycznym
  • stretching

Termin: 05.04.2014 r (sobota) godz.: 10.00-16.00
Miejsce: K1 Training Center
Koszt szkolenia: 279 zł
Szkolenie prowadzi Grzegorz Adamczyk – Trener FPT

Formuła szkolenia:
moduł obejmuje 6 godzin zegarowych zajęć teoretyczno – praktycznych

 

Zagadnienia omawiane w trakcie szkolenia:

  • praktyczne aspekty kształtowania oraz przedstawienie ćwiczeń ukierunkowanych na reedukację wybranych zdolności motorycznych w koncepcji treningu funkcjonalnego;
  • kształtowanie stabilności tułowia dla potrzeb treningu sportowego;
  • specyfika prowadzenia treningu funkcjonalnego motorycznego;
  • ocena funkcjonalna i planowanie programu usprawniana – zajęcia praktyczne.

Trening funkcjonalny skupia się na zyskiwaniu siły w wykonywaniu ruchów złożonych, które stosujemy w życiu codziennym. Ten typ ćwiczeń mniej zużywa mięśnie i stawy, a także pomaga poprawić koordynację, równowagę i stabilność.
Praktyczne przedstawienie koncepcji filozofii opartej na podejściu funkcjonalnym do treningu oparte o najnowszą wiedzę, doświadczenie i współczesne doniesienia naukowe. Trening funkcjonalny oparty jest na jakościowej ocenie wzorców ruchowych, które są fundamentalne dla ruchu człowieka. Oceniając podstawowe wzorce ruchowe, możemy zidentyfikować ograniczenia i występujące asymetrie, które wpływają na ekonomię czynności dnia codziennego, aktywności ruchowej na poziomie rekreacyjnym czy też wyczynowym.

Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje certyfikat.

Liczba miejsc ograniczona!

Dodatkowe informacje pod nr tel. 81 747 26 60 lub 601 967 959

Wpłaty prosimy dokonywać na: 28 1050 1461 1000 0023 4388 8604
w tytule podać: Imię i Nazwisko FPT Lublin, kwiecień 2014,